زیان هاي اقتصادي طوفان گرد و غبار بر استانهاي غربی ایران

گرد و غبار در دهه ي ۱۳۸۰ زیانهاي گسترده اي بر استانهاي غربی و جنوبی کشور وارد ساخته است. در این مقاله با استفاده از روشهاي پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایلام، خوزستان و کرمانشاه) براي سالهاي ۹۰-۱۳۸۵ برآورد شده است.
مجموع خسارات اقتصادي گرد و غبار بر کل بخش کشاورزي سه استان در سالهاي مورد مطالعه از ۲۲۲۷ میلیون دلار در سناریوي اول تا ۱۳۳۶۱ میلیون دلار در سناریوي چهارم بوده است. در سال ۱۳۸۸ هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبناي « ارزش افزوده ي استانی » ۱۴۲ میلیون دلار و بر مبناي « متوسط ارزش افزوده ي کشوري »، ۶۶ میلیون دلار، مجموعا بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. پیگیري حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمانهاي بین المللی و منطقه اي، استفاده از مدیریت بحران، تشویق دولت عراق به کنترل کانونهاي گرد و غبار و حمایت کامل از فعالان اقتصادي استانهاي متاثر به ویژه کشاورزان توسط دولت پیشنهاد می شود.

دانلود مقاله

تاریخ انتشار :

2019-06-19

منتشر کننده :

admin

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

برچسب :

پست های مرتبط


نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه های روان

ایجاد لایه محافظ بر سطح تپه‌های ماسه‌ای با هدف کاهش فرسایش آن، سالیان طولانی مرسوم بوده است. استفاده از مالچ‌های نفتی در...

بررسی ظرفیت نگه‌داشت آب مالچ‌های نیشکری برای تثبیت شن‌های روان اهواز

نویسندگان: تارا جمیلی، بیژن خلیل مقدم، احسان شهبازی -۱۳۹۴ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مالچ آلی بر میزان نگه‌داشت آب شن...

تأثیرات زغال زیستی و زئوپلانت برروی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌های فرسایش‌پذیر (مطالعه موردی: بستان)

نویسندگان: حدیت لهراسبی، عطاله خادم الرسول، احمد فرخیان فیروزی نشریه آب و خاک-دی ماه ۱۳۹۸ چكيده فرسایش بادی یکی از مهترین معضلات...

بررسی تاثیر مالچ رسی – آهکی بر تثبیت ماسه های روان

نویسندگان: فاطمه السادات حضیرئی، محمد زارع ارنانی چکیده جابه جایی تپه های ماسه ای از فرآیندهای بحرانی بیابان زایی است. یکی از...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری