برآورد خسارات ناشی از پديدۀ ريزگردها بر سلامت افراد در ايران

پدیدۀ گرد و غبار داراي آثار سوئی در سلامت افراد همانند مرگ و میر، بیماري هایی نظیر برونشیت مزمن، آسم و عفونت هاي تنفسی خفیف در کودکان است. هدف مطالعۀ حاضر برآورد تعداد موارد مرگ و میر زودرس، عوارض بیماري و هزینه هاي اقتصیادي این آثار ناشی از ذرات معلق 𝑃𝑀۱۰ در استان هاي خوزستان، کرمانشاه و کردستان در سال ۱۳۸۹ بوده که با استفاده از روش هاي واکنش دز، ارزش آماري زندگی و هزینۀ بیماري محاسبه شده است. نتایج نشان دهندۀ ۲۷۸۳ ، ۷۵۲ و ۳۷۰ مورد مرگ و میر به ترتیب در استان هاي خوزستان، کرمانشاه و کردستان است و ۱۲۳۶۱ مورد پذیرش بیمارستان، ۲۴۴۱۵۷ ویزیت اورژانس، ۴۴۵۳۴۷۹۳ روز فعالیت محدود شده، ۴۴۶۰۰۸ عفونت تنفسی خفیف در کودکان، ۵۹۷۵۱۵۹۸ حملات آسم و ۶۳۰۴۷ برونشیت مزمن در استان هاي منتخب بوده است. کل هزینۀ مرگ و میر مرتبط با آلودگی ذرات 𝑃𝑀۱۰ با استفاده از روش ارزش آماري زندگی در استان هاي منتخب به ترتیب ۳۵۰۶۵۸۰۰۰۰ ، ۹۴۷۵۲۰۰۰۰ و ۴۶۶۲۰۰۰۰۰ دلار و با استفاده از روش دیه به ترتیب ۱۰۰۰۰۰ ، ۲۰۷۱۵ و ۱۰۳۳۲ میلیون تومان برآورد شده است. هزینه هاي مستقیم پزشکی بیماري هاي آسم، برونشیت مزمن و عفونت هاي تنفسی خفیف در کودکان در استان هاي منتخب به ترتیب ۳۵۶۴۵ ، ۳۷ و ۲۶۶ میلیارد تومان و متوسط هزینۀ فرصت هر بیمار ۸۵۷۷۵ تومان محاسبه شده است.

دانلود مقاله

تاریخ انتشار :

2019-06-19

منتشر کننده :

admin

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه های روان

ایجاد لایه محافظ بر سطح تپه‌های ماسه‌ای با هدف کاهش فرسایش آن، سالیان طولانی مرسوم بوده است. استفاده از مالچ‌های نفتی در...

بررسی ظرفیت نگه‌داشت آب مالچ‌های نیشکری برای تثبیت شن‌های روان اهواز

نویسندگان: تارا جمیلی، بیژن خلیل مقدم، احسان شهبازی -۱۳۹۴ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مالچ آلی بر میزان نگه‌داشت آب شن...

تأثیرات زغال زیستی و زئوپلانت برروی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌های فرسایش‌پذیر (مطالعه موردی: بستان)

نویسندگان: حدیت لهراسبی، عطاله خادم الرسول، احمد فرخیان فیروزی نشریه آب و خاک-دی ماه ۱۳۹۸ چكيده فرسایش بادی یکی از مهترین معضلات...

بررسی تاثیر مالچ رسی – آهکی بر تثبیت ماسه های روان

نویسندگان: فاطمه السادات حضیرئی، محمد زارع ارنانی چکیده جابه جایی تپه های ماسه ای از فرآیندهای بحرانی بیابان زایی است. یکی از...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری