قطعنامه مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در رابطه با طوفان های گرد و غبار

این قطعنامه در واقع یاد آوری قطعنامه ۷۰/۱۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفان شن و گرد و غبار است که در مورد تشخیص طوفان شن و گرد و غبار و همچنین شیوه های مدیریت ناکارآمد زمین، در میان عوامل دیگر که می تواند این پدیده ها را ایجاد یا تشدید نماید، و ایجاد چالش بزرگی برای توسعه پایدار کشورها و مناطق آسیب دیده می باشد. این قطعنامه همچنین تشخیص داده است که در چند سال گذشته طوفان های شن و گرد و غبار آسیب اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به ساکنان مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب جهان، به ویژه در آفریقا و آسیا وارد نموده است.

دانلود سند

تاریخ انتشار :

2019-06-21

منتشر کننده :

admin

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


تهیه دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) توسط ستادملی مقابله با پدیده گرد و غبار و با همکاری دستگاه های عضو ستاد

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) با تلاش ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار و با همکاری اعضای این ستاد...

آئین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

دانلود آئین نامه منبع خبر: https://www.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fa08b9b-be77-4df9-bdb4-49a76c87ab0e&RND=88864.60361430598

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری