پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفانهای گرد و غبار

این قطعنامه تأیید مجدد قطعنامه ۷۰/۱ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ تحت عنوان ” تبدیل دنیای ما: برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار”، است که یک مجموعه جامع، گسترده و مردم محور از اهداف توسعه و تحول پایدار جهانی، و تعهد آن به کار خستگی ناپذیر برای اجرای کامل این دستور کار تا سال ۲۰۳۰، شناخت آن برای ریشه کن نمودن فقر در تمام اشکال و ابعاد آن، از جمله فقر شدید بزرگترین چالش جهانی و الزام آور ضروری برای توسعه پایدار و تعهد آن برای دستیابی به توسعه پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی – به شیوه ای متعادل و یکپارچه، بر پایه دستاوردهای اهداف توسعه هزاره و به دنبال کسب تجارت ناتمام را اتخاذ نموده است.

دانلود سند

تاریخ انتشار :

2019-06-21

منتشر کننده :

admin

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


تهیه دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) توسط ستادملی مقابله با پدیده گرد و غبار و با همکاری دستگاه های عضو ستاد

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) با تلاش ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار و با همکاری اعضای این ستاد...

آئین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

دانلود آئین نامه منبع خبر: https://www.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fa08b9b-be77-4df9-bdb4-49a76c87ab0e&RND=88864.60361430598

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری