کنفرانس COP14 – دهلی نو، هندوستان-سپتامبر ۲۰۱۹

 احیای زمین برای حفظ زندگی

آمار موجود نشان می دهند که تخریب زمین به همراه  تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن تنوع زیستی، تا سال ۲۰۵۰، ممکن است منجر به مهاجرت ۷۰۰میلیون نفر گردد. برگرداندن و انعکاس اثرات نتایج تخریب زمین در کنار ارائه افزایش دستاوردهای مثبت مردم و اکوسیستمها با تحقق اهداف توسعه پایدار ، موضوع اصلی چهاردهمین کنفرانس (COP14)کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل متحد است. COP14 در تاریخ ۲الی ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ در مرکز اکسپوسنتر هندومارت و نمایشگاه در Greater Noida دهلی نو برگزار می شود. 

در COP، دولت ها  به منظور اطمینان از پیشرفت و رونق طبیعت و اکوسیستم، بر روی موضوع استراتژیک،کاربری موثر اراضی و مدیریت پایدار اراضی به توافق می رسند. 

COP14 نه تنها بر روی شکاف های مهم و بحرانی در مدیریت و برنامه ریزی اراضی متمرکز خواهد شد، بلکه برای اطمینان از حصول موفقیت ها،به بررسی اقدامات عملی که در سطح بیوفیزیکی مشهودتر هستند و سبب افزایش رفاه مردم نیز می شوند، می پردازد.

انتظار می رود که بیش از ۳۰۰۰ شرکت کننده از سراسر دنیا در این کنفرانس شرکت کنند. احزاب کنواسیون، بر روی اقداماتی که در طی دو سال اینده و بعد از ان باید صورت بگیرند توافق می نمایند تا ما را در مسیر توسعه پایدار قرار دهند.

وزیران ۱۹۶ کشور بهمراه دانشمندان، نمایندگان دولت های ملی و محلی، سازمانهای غیردولتی، رهبران شهرها، بخش خصوصی ، کارشناسان صنعت، زنان، جوانان، روزنامه نگاران و گروه های مختلف جوامع، تخصص های خود را در این زمینه به اشتراک می گذارند و در مورد راه حل های مناسب به توافق می رسند. اقدامات جدید با ارزیابی خروجی و نتایج تصمیماتی که انها دوسال پیش گرفتند هدایت می شود.بیابان زایی ، تخریب زمین و خشکسالی چالش های بسیار بزرگی هستند. اما سرمایه گذاری در زمین می تواند سبب گسترش فرصتهایی برای مقاومت اقتصادی و محیط زیستی شود.

وزیران از ۱۹۶ کشور ، دانشمندان و نمایندگان دولتهای ملی و محلی ، سازمانهای غیردولتی ، رهبران شهرها ، بخش خصوصی ، کارشناسان صنعت ، زنان ، جوانان ، روزنامه نگاران و گروه های مختلف ، تخصص های خود را در این زمینه به اشتراک می گذارند و در مورد راه حل های مناسب به توافق می رسند. اقدامات جدید با ارزیابی خروجی و نتایج تصمیماتی که انها دوسال پیش گرفتند هدایت می شود.

بیابان زایی ،تخریب زمین و خشکسالی چالش های بسیار بزرگی هستند. اما سرمایه گذاری در زمین می تواند سبب گسترش فرصتهایی برای مقاومت اقتصادی و محیط زیستی شود.

به منظور حمایت از این رویداد بین المللی،رویدادهای جانبی دیگری نیزبا همکاری بهره برداران و شرکت های خصوصی، همزمان با COP14 برگزار خواهند شد. این رویدادها در مورد مطالعات موردی، اقدامات و یا دانش جدید مرتبط با موضوع مطرح شده در کنفرانس می باشند.

هم چنین COP14 میزبان ” روزهایی بر حسب موضوعات” خواهد بود که روز ۶ سپتامبر برای ” طوفان شن و گرد و غبار” در نظر گرفته شده است.

به علاوه در کنار کنفرانس COP14 نمایشگاه فناوری نیز برگزار خواهد شد.

برای به روز ماندن اطلاعات و دسترسی به اسناد مربوطه کنفرانس به سایت  ذیل مراجعه گردد: 

http://unccdcop14india.gov.in

تاریخ انتشار :

2019-08-08

منتشر کننده :

Masoudi

به اشتراک بگذارید :

پست های مرتبط


روز جهانی بیابان‌زایی و خشکسالی ۲۰۲۰

هر ساله روز ۱۷ ژوئیه مراسم روز جهانی «بیابان‌زایی و خشکسالی» از سوی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. این رویداد در سال...

قرارگرفتن نام کارگاه بین المللی ” فناوری های مهار کانون ­های گرد و غبار”، در برنامه اجرایی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل (CTCN)

محل برگزاری کارگاه: مرکز فناوری های گرد و غبار- ایران منبع خبر: https://www.ctc-n.org/technical-assistance/projects/workshop-sand-and-dust-storms-sds-technologies-control-dust-storms

کارگاه آموزشی استفاده از محصولات پایش و پیش بینی گرد و غبار

این کارگاه آموزشی با پشتیبانی inDust، شبکه بین المللی که بهره برداران را به استفاده از محصولات پیش بینی و پایش گرد...

اولین کنفرانس بین المللی کاربردهای کیفیت هوا در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی کاربردهای کیفیت هوا در علوم و مهندسی در فوریه ۲۰۲۰ در کویت برگزار می گردد. یکی از محورهای...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری