فناوری های کنترل بیابان در صحرای کوبوکی (شرکت الیون چین)

  1. اقدامات مهندسی “محصور کردن جنوب ، مسدود کردن شمال و برش میانی”

محصور کردن در جنوب حاکی از آن است که حاشیه جنوبی کویر کوبوکی به منظور بهبود پوشش گیاهی برای جلوگیری از گسترش تپه های ماسه محصور شده است. مسدود کردن در شمال حاکی از آن است که بیش از ۲۴۰ کیلومتر مربع کمربند جنگلی برای جلوگیری از حرکت شن و حفاظت از رودخانه در حاشیه شمالی کویر و ساحل جنوبی رودخانه زرد جهت کاهش سرعت باد ، کاهش گرد و غبار شنی ، اجرای پیشگیری از باد و تثبیت شن و همچنین جلوگیری از جریان سریع شن به داخل رودخانه زرد احداث شده است. برش میانی نشان می‌دهد که بزرگراه در کویر ایجاد شده است، فضای سبز باید از بزرگراه تبعیت کند تا به نوعی پهنه‌بندی بر اساس بزرگراه بوده و درمان به تفکیک انجام شود.

۲. اقدامات مهندسی در پهنه‌بندی بر اساس بزرگراه و همچنین تقسیم و کنترل

این فناوری بدین معنی است که مطابق استراتژی “قفل پیرامونی ، نفوذ به مرکز ، پهنه‌بندی بر اساس بزرگراه و درمان به تفکیک” ، پنج بزرگراه به طول ۳۴۳ کیلومتر در سرتاسر کویر کوبوکی برای تحقق بخشیدن به “تقسیم و کنترل” و همچنین اجرای مهندسی اکولوژی جنگل‌های امتداد رودخانه زرد و مهندسی بوم شناسی کامپوزیت با تولید چمنزار و شیرین‌بیان در مناطق بیابان و خشک ساخته می‌شوند.

۳. از بین بردن قله برای پر کردن دره

این فناوری عمدتاً شامل سه نوع شکل از قبیل “نگه داشتن جلو و عقب کشیدن” ، “بدون نگه داشتن جلو و عقب کشیدن” و “در مرحله اول استراحت در جلو و دوم عقب نگه داشتن” است. در هنگام ثابت کردن تپه متحرک، اولویت به کاشت بوته در شیب بادگیر داده شده و قسمت بالایی تپه که در آن جنگل کاری انجام نشده است صاف گردد، تا بتواند تپه متحرک را ثابت نگه دارد و ارتفاع کاهش یابد تا قله به مراتب حذف شود. در حال حاضر، ارتفاع در منطقه تحت کنترل در کویر کوبوکی به طور متوسط حدود یک سوم کاهش یافته است.

۴. جنگل‌کاری توسط بذرپاشی هوایی

این فناوری به این معنی است که حالتهایی مانند تصفیه خاک ، کشت تقسیم شده ، بذرپاشی مکرر و بذرپاشی مجدد برای اجرای بذرپاشی هوایی و جنگل کاری در تپه‌های متحرک با مانع محافظ شن و ماسه بر اساس شرایط محلی صورت می‌گیرد. ترکیب مؤثر بین مانع محافظ ماسه و بذرپاشی هوا باعث افزایش نیروی چسبندگی بذر بعد از بذرپاشی هوا می‌شود و شانس بقای جنگلکاری را بهبود می بخشد تا بطور مؤثر مانع از انتشار شن و ماسه بادی شده و باعث محدود شدن حرکت تپه ها می‌شود. در کویرکوبوکی یک فرودگاه مخصوص با سه هواپیمای وجود دارد.

۵. کنترل ماسه و بهبود خاك با گیاه شیرین‌بیان

گیاه شیرین‌بیان نوعی تونیک چند ساله و از مواد دارویی سنتی چینی، مقاوم در برابر خشکسالی و بدون نیاز به شخم‌زدن زمین و بی‌نیاز از آبیاری است. این گیاه با قابلیت سازگاری مناسب و عملکرد بهبودیافته در زمین های بیابانی و شور و قلیایی تهیه شده است و در ضمن وجود تعداد زیاد باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن بروی ریشه گیاه می‌تواند میزان نیتروژن موجود در خاک را برای بهبود باروری خاک افزایش دهد. زیست توده گیاه شیرین‌بیان خیلی خوب بوده و در پیشگیری از باد و تثبیت شن عملکرد بهتری دارد. زیست توده روی زمین آن به ۱۸۷kg / mu می رسد و به صورت جزئی زیست توده ممکن است به ۲۰۰kg / mu برسد، و زیست توده ریشه-ساقه زیرزمینی آن به ۴۷۵kg / mu  می‌رسد.

‌‌‌‌‌‌‌‌منبع:

http://www.elion.com.cn/en/index.php?menu=302

تاریخ انتشار :

2019-09-26

منتشر کننده :

admin

به اشتراک بگذارید :

پست های مرتبط


روش های حفظ آب، مبارزه با خشکسالی و فرسایش خاک

این نوشتار به تشریح روش‌های نسبتاً ساده نگه‌داری خاک می‌پردازد. تکنیک‌هایی که آب را به نفوذ در خاک وا می‌دارد تا حاصلخیزی...

فیلترهای مکعبی (Filter Cube)

با استفاده از سیستم‌های فیلتر ثابت مانند فیلترهای مکعبی (Filter Cube) قادر به کاهش سطح آلودگی در محل مربوطه و تضمین سلامت...

ماسه‌های آبگریز (هیدروفوبیک)

فناوري نانو از جمله فناوري‌هاي نوینی است که در طول یک دهه اخیر دامنه و وسعت کاربرد آن گسترش زیادی یافته است....

طرح تامین و انتقال و توزیع آب به عرصه های بحرانی گرد و غبار و نخیلات شادگان

دانلود گزارش مدیریتی اقدامات انجام شده در کانون جنوب و جنوب شرق اهواز-موسسه جهاد نصر منبع خبر: http://jahadnasr.com/

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری