گزارشی از پژوهش و مطالعه جامع عرصه های تولید گرد و غبار در کشور به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار

مجریان: علی اکبر نوروزی، ضیا الدین شعاعی، نادر جلالی

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست- زمستان

ضرورت تحقیق

گرد و غبارها یکی از ویژگی سامانه‌های جوی هستند که در بسیاری از مناطق جهان رخ می دهند. با وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رخداد این پدیده در مناطق خشک و نمیه خشک نسبت به سایر مناطق از فراوانی بیشتری برخودار است. رخداد این پدیده تحت تأثیر فرآیندهای پیچیده ارتباط زمین و جو، عمدتاً در نتیجه سرعت زیاد باد، اراضی بدون پوشش، رطوبت کم هوا و غیره می‌باشد. بنابراین شناسایی ویژگی‌های این دو سیستم(جو-زمین)در مناطق مولد و همچنین مناطق تحت تاثیر گرد و غبار از اهمیت زیادی در این زمینه برخودار است.

هدف اصلی

با توجه به پیامدهای متعدد رخداد پدیده گرد و غبار در مقیاس‌های مکانی کوچک و بزرگ، اهداف اصلی پزوهش حاضر دربرگیرنده بررسی تغییرات مکانی و زمانی رخداد گرد و غبار، شناسایی  مناطق با تغییرات کابری در راستای شناسایی مناطق مسعتد فرسایش، چگونگی شکل گیری و ردیابی مسیرهای انتشار این پدیده در استان های هدف بمنظور برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر در مقابله با این پدیده و کاهش هزینه‌های آن می باشد.

روش کار

برای رسیدن به هدف مورد نظر ترکیبی از روش های آماری، سنجش از دوری و مدلسازی اقلیمی استفاده شد. داده های مورد استفاده شامل: داده های روزانه گرد و غبار ایستگاه های همدیدی منطقه مورد مطالعه، تصاویر لندست در نسل های مختلف طی دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۰ بمنظور بررسی تغییرات کاربری، تصاویر روزانه سنجنده مودیس در سطح پردازشی ۲ بمنظور شناسایی مناطق منشاء، محصول AOD برای بررسی غلظت گرد و غبار، داده های جو بالا برای رهگیری و چگونگی شکل گیری پدیده گرد و غبار، ویژگی های فیزیوگرافی بودند.

دانلود گزارش

تاریخ انتشار :

2019-11-25

منتشر کننده :

Masoudi

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


گزارشی از بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی طوفان های گرد و غبار در کویت

طوفان­های گرد و غبار و شن منبع بالقوه‌ی آلودگی در کویت هستند که افق ‌دید تا ۱۰۰۰ متر کاهش می‌دهند و بسته...

مطالعات برآورد خسارت ناشی از گرد و غبار در بخش حمل ونقل

در این یادداشت به هزینه ­های خسارت ناشی طوفان­ های گرد و غبار در منطقه سیستان، در دو دسته کاهش «دید و...

مطالعات برآورد خسارات وارده به سلامت جامعه در اثر طوفان های گرد و غبار

سلامت جامعه مشاهده شده است که ذرات آئروسل با قطر کوچکتر از ۲.۵ میلی متر، با افزایش عوارض تنفسی و مرگ و...

مطالعات برآورد خسارات مربوط به بخش مسکونی و مدارس در اثرطوفان گرد و غبار

هزینه های تعطیلی مدرسه ذرات شن و ماسه ناشی از طوفان های گرد و غبار به طرق مختلفی ازجمله مرخصی گرفتن دانش...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری