تهیه دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) توسط ستادملی مقابله با پدیده گرد و غبار و با همکاری دستگاه های عضو ستاد

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) با تلاش ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار و با همکاری اعضای این ستاد تهیه و پس از بررسی توسط نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور طی ضابطه شماره ۷۸۳ ابلاغ و منتشر گردید. به‌منظور تبيين سیاست‌گذاری و ارائه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه‌ای و نظارت و پيگيری اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاربرد تثبیت‌کننده‌های خاک (مالچ) و همچنین ایجاد هماهنگی بين سازمان‌ها و دستگاه‌ها دولتی و خصوصی برای هماهنگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گردوغبار در کشور و ایجاد زمينه همکاری‌های منطقه‌ای، ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار تصمیم به تدوین دستورالعمل فنی ارزیابی کارایی تثبیت‌کننده‌های خاک (مالچ) گرفت. در این راستا مجموعه موارد مهمی از نیازسنجی، تاریخچه کاربرد، شاخص‌های ارزیابی، ضوابط ارزیابی، معیارهای آزمایشگاهی و درنهایت مجموعه فرمهای ارزیابی کارایی تثبیت‌کننده‌های خاک در این ضابطه جمع آوری تهیه و تدوین شده است.
در اجرای فعالیت‌های تثبیت گردوغبار لازم است ضمن توجیه فنی و اقتصادی به لحاظ کیفیت، این فعالیت ها منطبق بر دستورالعمل‌ها و ضوابط علمی مربوطه باشند تا کارایی مورد انتظار در دوره‌ی طرح تأمین گردد. در همین راستا بوده است که دستورالعمل فنی فوق تهیه و تدوین گردیده است.

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) از طریق زیر قابل دسترسی می باشد:

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ)

منبع خبر:

https://www.doe.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=7a155723-47ca-4e55-8fae-7404a0d19bb7&WebPartID=99cf5f01-5f0a-43ff-aa19-b9aa08b22f4b&CategoryID=8fa08b9b-be77-4df9-bdb4-49a76c87ab0e

تاریخ انتشار :

2019-12-03

منتشر کننده :

Masoudi

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


تهیه دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) توسط ستادملی مقابله با پدیده گرد و غبار و با همکاری دستگاه های عضو ستاد

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) با تلاش ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار و با همکاری اعضای این ستاد...

آئین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

دانلود آئین نامه منبع خبر: https://www.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fa08b9b-be77-4df9-bdb4-49a76c87ab0e&RND=88864.60361430598

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری