تحلیل مبانی نظری، معیارهای شناسایی و مدل سازی طوفان های گرد و غبار (با تاکید بر منطقه غرب آسیا) – گزارش دوم

مجری طرح: دکتر علی درویشی بلورانی، عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا و پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران

یکی از ویژگی های ماهوی هر پژوهش علمی، وابستگی آن به تحقیقات صورت گرفته در گذشته می باشد. حتی در مطالعاتی که جنبه اکتشافی در آنها مطرح است، باز هم محققین ناگزیر در استفاده از دستاورد پژوهش های پیشین می باشند. بررسی پیشینه مطالعاتی نه تنها شرایط را جهت آشنایی با ابزار، روشها و داده های موجود در انجام تحقیقات فراهم می نماید، بلکه از صرف زمان و هزینه برای مطالعات تکراری و موازی جلوگیری خواهد نمود. در نهایت تخصیص بخشی از پژوهش به دستاوردهای مطالعات و تحقیقات و بعضا فعالیت مشاوره ای و اجرایی پیشین، محدودیت ها و در برخی موارد نواقص  آنها را نیز بر محقق آشکار نموده و راه را برای انجام مطالعاتی جامع و دقیق تر هموار می سازد. براین اساس، تحقیق حاضر را می توان تلاشی جهت پرکردن خلاء اطلاعاتی در ارتباط با کارهای گذشته در ارتباط با طوفان های گرد و غبار غرب آسیا دانست. ضمن اینکه سعی شده است با بررسی دقیق کارهای گذشته برنامه و لوازم مورد نیاز برای آینده نیز بیان و تشریح گردد.

دانلود گزارش دوم

تاریخ انتشار :

2020-01-08

منتشر کننده :

Masoudi

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


گزارشی از بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی طوفان های گرد و غبار در کویت

طوفان­های گرد و غبار و شن منبع بالقوه‌ی آلودگی در کویت هستند که افق ‌دید تا ۱۰۰۰ متر کاهش می‌دهند و بسته...

مطالعات برآورد خسارت ناشی از گرد و غبار در بخش حمل ونقل

در این یادداشت به هزینه ­های خسارت ناشی طوفان­ های گرد و غبار در منطقه سیستان، در دو دسته کاهش «دید و...

مطالعات برآورد خسارات وارده به سلامت جامعه در اثر طوفان های گرد و غبار

سلامت جامعه مشاهده شده است که ذرات آئروسل با قطر کوچکتر از ۲.۵ میلی متر، با افزایش عوارض تنفسی و مرگ و...

مطالعات برآورد خسارات مربوط به بخش مسکونی و مدارس در اثرطوفان گرد و غبار

هزینه های تعطیلی مدرسه ذرات شن و ماسه ناشی از طوفان های گرد و غبار به طرق مختلفی ازجمله مرخصی گرفتن دانش...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری