بررسی عوامل ایجاد و ارائه راهکارهای مقابله با طوفانهای گرد و غبار (با تاکید بر منطقه غرب آسیا)- گزارش سوم

مجری طرح: دکتر علی درویشی بلورانی، عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا و پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران

فرایندهای تعیین عوامل و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده گرد و غبار را نمی توان جدای از فعالیت های انجام شده جهت شناسایی و منشأ یابی این پدیده دانست. بر این اساس، می بایست تعیین عوامل ایجاد توفانهای گرد و غبار و روش های پیشگیری و مقابله با آن را بر اساس توزیع زمانی – مکانی و ویژگی های طبیعی و انسانی حاکم بر کانونهای شناسایی شده استوار نمود.

به عنوان مثال، در صورتی که در فرایند منشأ یابی، مجموعه ای از زمین های کشاورزی به عنوان مناطق شکل دهنده ذرات باد رفتی شناسایی شوند، تا حد زیادی نقش فعالیت های انسانی در ایجاد این مناطق محرز است. بدیهی است که رویکردهای مقابله با توفانهای گرد و غبار حاصل از فعالیت های تخریبی انسان با روشهای مورد استفاده در مناطق کانونی خالی از سکنه و تحت تأثیر عواملی طبیعی همچون خشکسالی، تفاوت اساسی دارند. به عبارت دیگر کاراترین  روش های کنترل و مقابله با این پدیده، آنهایی هستند که با شاخص ها و ویژگی های طبیعی و انسانی حاکم بر آن، بالاترین سازگاری را داشته باشند.

دانلود گزارش سوم

تاریخ انتشار :

2020-01-09

منتشر کننده :

Masoudi

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


گزارشی از بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی طوفان های گرد و غبار در کویت

طوفان­های گرد و غبار و شن منبع بالقوه‌ی آلودگی در کویت هستند که افق ‌دید تا ۱۰۰۰ متر کاهش می‌دهند و بسته...

مطالعات برآورد خسارت ناشی از گرد و غبار در بخش حمل ونقل

در این یادداشت به هزینه ­های خسارت ناشی طوفان­ های گرد و غبار در منطقه سیستان، در دو دسته کاهش «دید و...

مطالعات برآورد خسارات وارده به سلامت جامعه در اثر طوفان های گرد و غبار

سلامت جامعه مشاهده شده است که ذرات آئروسل با قطر کوچکتر از ۲.۵ میلی متر، با افزایش عوارض تنفسی و مرگ و...

مطالعات برآورد خسارات مربوط به بخش مسکونی و مدارس در اثرطوفان گرد و غبار

هزینه های تعطیلی مدرسه ذرات شن و ماسه ناشی از طوفان های گرد و غبار به طرق مختلفی ازجمله مرخصی گرفتن دانش...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری