دسته‌بندی نشده

شکل‌گیری پدیده بیابان‌زایی در چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب و خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی موجب شکل‌گیری...

منابع و اثرات طوفان شن و گرد و غبار

Link:UNEMG (UN Environment Management Group) Link: https://knowledge.unccd.int/publications/un-agencies-team-combat-sand-dust-storms

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری