فناوری ها

روش های حفظ آب، مبارزه با خشکسالی و فرسایش خاک

این نوشتار به تشریح روش‌های نسبتاً ساده نگه‌داری خاک می‌پردازد. تکنیک‌هایی که آب را به نفوذ در خاک وا می‌دارد تا حاصلخیزی خاک را افزایش...

فیلترهای مکعبی (Filter Cube)

با استفاده از سیستم‌های فیلتر ثابت مانند فیلترهای مکعبی (Filter Cube) قادر به کاهش سطح آلودگی در محل مربوطه و تضمین سلامت انسان‌ها می‌باشند. فیلترهای...

ماسه‌های آبگریز (هیدروفوبیک)

فناوري نانو از جمله فناوري‌هاي نوینی است که در طول یک دهه اخیر دامنه و وسعت کاربرد آن گسترش زیادی یافته است. بخش کشاورزي و...

طرح تامین و انتقال و توزیع آب به عرصه های بحرانی گرد و غبار و نخیلات شادگان

دانلود گزارش مدیریتی اقدامات انجام شده در کانون جنوب و جنوب شرق اهواز-موسسه جهاد نصر منبع خبر: http://jahadnasr.com/

پروژه کشت در بستر رودخانه- نپال

در ناحیه Terai در نپال، در شرایطی خاص، به منظور افزایش درآمد و بهبود امنیت غذایی خانوارهای بی زمین و فقیر ، از روش کشت...

تجربه موفق اجرای طرح پایلوت تثبیت کانونهای تولید گرد و غبار به منظور اجرای نتایج تحقیقات و تجارب اجرا در منطقه هندیجان-استان خوزستان

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری–۱۳۹۶ مجری: فرود شریفی: همکاران حمید داوودی، ضیاءالدین شعاعی، فرزین فدایی، جاوید عاصفی، پرویز یوسف­وند نوع خاک طوفان‌های گردو غبار از...

کنترل بیابان با استفاده از نانو رس مایع

در این محصول نانو رس مایع از مخلوط طبیعی خاک رس و آب استفاده شده است که درست روی زمین خشک و ماسه ای پاشیده...

فناوری های کنترل بیابان در صحرای کوبوکی (شرکت الیون چین)

اقدامات مهندسی “محصور کردن جنوب ، مسدود کردن شمال و برش میانی” محصور کردن در جنوب حاکی از آن است که حاشیه جنوبی کویر کوبوکی...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری