Project-fa

اثر تعیین بستر و حریم وساماندهی رودخانه ها، تالاب ها ودریاچه ها و احیاء پهنه های آبی برکاهش ریزگردها- شرکت سازه پردازی ایران

یکی از مهمترین مراکز ایجاد ریزگردها، تالاب ها، دریاچه ها و پهنه های آبی هستند که در اثر کاهش منابع آب وتجاوز به بستر وحریم...

پروژه انتشار گرد و غبار، ارزیابی و کنترل اثرات آن بر زمینهای خشک تخریب شده در آسیای شرقی (ژاپن)

خلاصه ی پروژه انتشار گرد و غبار و طوفانهای شن از مشکلات بیابان زایی بین المللی هستند و باعث آسیب به زمینهای خشک در مغولستان...

جلوگیری و کنترل شن “۶ در ۱” به وسیله دیوار سبز ساخته شده در چین

این پروژه یکی از تجارب ارزنده چین در سطح بین الملل می باشد. در این پروژه با استفاده از تکنیک استفاده از کاه و بقایای...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری