Fa-5

پدیده گرد و غبار سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت جامعه، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می نماید، از این رو این مرکز با هدف کمک به تسریع فرآیند مقابله با پدیده گرد و غبار با بهره گیری از دانش، تجارب و فناوری های نوین و ایفای نقش فعال و تاثیرگذار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تاسیس شده است

اخبار، رویدادها و مستندات

فناوری، تجارب ارزنده و ویدیوها

تسریع فرایند مقابله با پدیده گرد وغبار با بهره گیری از دانش، تجارب و فناوری های نوین
ایفای نقش فعال و تاثیر گذار در مقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی

ارائه راهکارهای نوین فناورانه در مدیریت و کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گرد و غبار
ایجاد شبکه های انتقال دانش، تجربیات و فناوری درمقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی و بین المللی بمنظور هم افزایی و ارتقاء علمی – فناوری
شناسایی و معرفی دانش، فناوری و تجارب کاربردی روز دنیا در مقابله با پدیده گرد و غبار
ارائه خدمات علمی و فناورانه به استارتاپ ها، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد جهت تقویت بخش های غیردولتی در مقابله با پدیده گرد و غبار
برگزاری نشست ها و کارگاه­های ظرفیت سازی در مقابله با گرد و غبار با همکاری نهادهای ملی و بین المللی
تولید و انتشار مستندات علمی و الگوهای موفق اجرایی در دنیا

اعلام موجودیت مرکز به مرکز شبکه و فناوری های اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)
ارزیابی و شناسایی فناوری های موجود مقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
ارزیابی نیازهای فناورانه مقابله با گرد و غبار در سطح ملی با مشارکت ذینفعان
برگزاری کارگاه معرفی راه کارهای فناورانه مقابله با گرد و غبار
تدوین برنامه ها و اقدامات کوتاه، میان و بلندمدت مرکز
راه اندازی وب سایت SDS-TC
شبکه سازی متخصصین، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
تشکیل شورای راهبری و راه اندازی دبیرخانه مرکز
همکاری با نهادهای اجرایی داخلی به منظور بومی و پیاده سازی فناوری های جدید در قالب پایلوت های اجرایی
پایش فناوری های مورد استفاده در مقابل با گرد و غبار از نظر کارایی و اثربخشی
تجهیز منابع مالی از طریق اخذ گرنت و حمایت های مالی از منابع خارجی و داخلی
مشارکت فعال و حضور موثر در مجامع و نشست های منطقه ای و بین المللی مرتبط
همکاری های فناوری منطقه ای و بین المللی

رسانه ها
تهران- میدان شیخ بهایی- خیابان اوستا-پلاک ۷

تلفن: ۶۱۰۰۶۰۴۱-۰۲۱

فکس: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

ایمیل:info@sds-tc.ir

کدپستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری

ارایه فناوری

درخواست فناوری

عضویت در شبکه