آران و بیدگل

۵۵۰ هکتار از اراضی آران و بیدگل بیابان‌زدایی شد

کاشان- ایرنا- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: طرح بیابان‌زدایی در ۵۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان با...

بیابان زدایی هزار و ۳۵۰ هکتار از اراضی شهرستان آران و بیدگل

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل از بیابان زدایی یک هزار و ۳۵۰ هکتار از زمین های شهرستان آران...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری