اقلیم

دبیر کل سازمان ملل: اقدام در راستای تغییرات اقلیمی نبردی برای زندگی ما است

در نشستی در ابوظبی دبیر کل سازمان ملل متحد، António Guterres، رهبران را یادآور شد که تغییرات آب و هوایی سریعتر از...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری