ایلام

مطالعات مربوط به براورد زیان هاي گرد و غبار بر بخش کشاورزي

طوفان گرد و غبار باعث کاهش تولید در بخش کشاورزي می­ شود. بر اساس چهار سناریوي تعریف شده، میزان زیانی که کل...

۴۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار در ایلام بیابان‌زدایی شد

قاسم سلیمانی‌دشتکی در هفتمین نشست کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار که با حضور مدیر ستاد مقابله با گرد و غبار...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری