بورکینافاسو

برنامه «اقدام علیه بیابان‌زایی» – بورکینافاسو

معرفی کلی طرح برنامه «اقدام علیه بیابان‌زایی» ابتکار عمل گروه کشور‌های آفریقا، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام (ACP) برای بازگرداندن زمین‌های خشک...

راه اندازی سیستم هشدار طوفان گرد و غبار در بورکینافاسو

بورکینافاسو یک کشور آفریقایی است که در ناحیه انتقال میان صحرای بزرگ آفریقا (Sahara) در شمال و منطقه مرطوب استوایی در جنوب...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری