بیرجند

خسارات طوفان گرد و غبار در بیرجند

طوفان شدید روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۸ در بیرجند سبب بروز خسارات شدید شد، بر اثر این طوفان برق برای ساعتی قطع...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری