تالاب میقان اراک

عملیات احیای ۷۶۰ هکتار از اراضی بیابانی استان مرکزی آغاز شد

اراک – ایرنا – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: عملیات احیا، مراقبت و نگهداری ۷۶۰ هکتار...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری