تثبیت خاک

مالچ پلیمری F2SR-231

شرکت صنایع شیمیایی فارس به منظور حل معضلات ناشی از فرسایش بادی همچون طوفان‌های گرد و غبار، پس از سال‌ها پژوهش موفق...

مالچ زیست پلیمر

طوفان های گرد و غبار بعنوان مهم ترین پديده ایران و کشورهای غرب آسيا بر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي و سلامت...

نانو مالچ طبیعی

سال گذشته در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر محققان یک نوع نانو­مالچ طبیعی را برای نخستین بار در کشور طراحی و...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری