تپه ماسه ای

نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه های روان

ایجاد لایه محافظ بر سطح تپه‌های ماسه‌ای با هدف کاهش فرسایش آن، سالیان طولانی مرسوم بوده است. استفاده از مالچ‌های نفتی در...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری