جازموریان

نیاز آبی تالاب هامون و جازموریان با منشا گرد و غبار تعیین شد

محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، در راستای کاهش بروز پدیده ریزگرد‌ها، طرح تحقیقاتی با عنوان «تعیین نیاز آبی...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری