جیرفت

طرح ۴۰۰ هکتاری جنگل‌کاری در کوگوئیه جیرفت جهت کنترل فرسایش بادی و ریزگردها

حمزه احمدی روز پنجشنبه در بازدید از طرح جنگل‌کاری کوگوئیه جیرفت با حضور سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: پروژه کوگوئیه یکی از طرح‌های...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری