دریاچه ارومیه

آیا ۴ کانون جدی تولید گردوغبار دریاچه ارومیه مهار شدند

تهران (پانا) – مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت میزان قابل توجهی از گرد و غبار در حوضه...

رییس جمهور: مهار ۹۰درصد گرد و غبار دریاچه ارومیه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

“دولت‌ یازدهم و دوازدهم،دولت محیط زیست است “ رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران، با اشاره به سفر اخیر معاون...

پهنه‌بندی مکانی تغییرات عناصر موجود در ذرات گرد و غبار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نویسندگان: پریسا رَوَن، حسام احمدی بیرگانی، آرمین سروشیان مجله فیزیک زمین و فضا -۱۳۹۸ چکیده خشک شدن سطح وسیعی از دریاچه ارومیه...

شناسایی و اولویت بندی کانون های ایجاد گرد وغبار در بستر و حریم دریاچه ارومیه

دانشگاه صنعتی شریف-مرکز تحقیقات سنجش از دور (RSRC) مجری: دکتر محمد ارحامی دانلود فایل

سند راهبردی تثبیت و کنترل گرد و غبار حوضه دریاچه ارومیه

کارگروه کنترل گرد و غبار ستاد احیای دریاجه ارومیه /دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بهمن ۱۳۹۶ دانلود فایل

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری