ریاست جمهوری

رییس جمهور: مهار ۹۰درصد گرد و غبار دریاچه ارومیه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

“دولت‌ یازدهم و دوازدهم،دولت محیط زیست است “ رییس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران، با اشاره به سفر اخیر معاون...

توسعه اشتغال بومی، نتیجه ی مقابله با گرد و غبار با روش‌های فناورانه

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به دنبال توسعه روشهای فناورانه مقابله با گرد و غبار در کشور...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری