ریگان

ریگان در محاصره شدید گرد و غبار/ راه‌های روستایی مسدود شد

فرماندار ریگان گفت: گرد و غبار شدید راه ارتباطی ۲۳ روستای ریگان را مسدود و این شهرستان را در حالت هشدار قرار...

توفان شن راه ارتباطی ۲۷روستای ریگان را بست

کرمان – ایرنا – به گفته فرماندار ریگان بر اثر توفان شن و گرد و غبار شدید راه ارتباطی ۲۳روستای این شهرستان...

ریگان دومین کانون بحران فرسایش بادی در کشور

کرمان – ایرنا – فرماندار ریگان با بیان اینکه پروژه‌های منابع طبیعی در این شهرستان به کندی انجام می‌شود گفت: این شهرستان...

توفان شن برای سومین روز پیاپی راه ارتباطی ۷۳ روستای شهرستان ریگان را مسدود کرد

ریگان تا مرکز استان کرمان ۲۸۵ کیلومتر فاصله دارد که بعد از خوزستان دومین نقطه کانون بحران فرسایش بادی در کشور است....

آغاز طرح نهال‌کاری در ۳۰۰هکتار از کانونهای بحران فرسایش بادی ریگان

مجید امیرزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شهرستان ریگان در معرض توفانهای شن و کانونهای بحرانی...

توفان شن ۱۰ میلیارد ریال به زیرساخت های ریگان خسارت وارد کرد

امین باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بروز پدیده گرد و غبار و توفان شن از روز...

آغاز نهال‌کاری در ۲۴۰هکتار از کانون‌های بحرانی فرسایش بادی ریگان

کرمان – ایرنا – بمنظور جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر زمین‌ها و کانون های بحرانی فرسایش بادی شهرستان کویری ریگان در...

اعتبار مالچ پاشی در ریگان با بیابان زایی همخوانی ندارد

امین باقری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گرچه اقداماتی در خصوص مالچ پاشی از سوی دولت در...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری