سازمان جنگلها

مالچ پاشی بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشور

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها از مالچ پاشی ۱۲ هزار و ۶۹۰ هکتار از اراضی بیابانی کشور برای تثبیت کانون‌های فرسایش...

اعلام آغاز مالچ پاشی توسط سازمان جنگل ها

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از نیاز به مالچ‌پاشی ۶۵هزار هکتار از اراضی بیابانی از مساحت ۳۲.۵میلیون هکتاری بیابان‌های ایران به‌منظور...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری