سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل: اقدام در راستای تغییرات اقلیمی نبردی برای زندگی ما است

در نشستی در ابوظبی دبیر کل سازمان ملل متحد، António Guterres، رهبران را یادآور شد که تغییرات آب و هوایی سریعتر از...

قطعنامه مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در رابطه با طوفان های گرد و غبار

این قطعنامه در واقع یاد آوری قطعنامه ۷۰/۱۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفان شن و گرد و غبار...

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفانهای گرد و غبار

این قطعنامه تأیید مجدد قطعنامه ۷۰/۱ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ تحت عنوان ” تبدیل دنیای ما: برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار”، است...

تلاش دفاتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با طوفان های گرد و غبار

مقامات ارشد سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در بیست و چهارمین نشست سران ارشد گروه مدیریت محیط زیست این...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری