سوپرجاذب

پارچه سوپر جاذب- شرکت بسپار فراورش ایرانیان

شرکت بسپار فراورش ایرانیان در سال ۱۳۹۵ توسط تعدادی از متخصصان  و اساتید دانشگاه تاسیس گردید. این شرکت در پارک علم و...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری