سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان پرگردوغبارترین استان کشور در خرداد ماه امسال

زاهدان – رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: این استان در خرداد ماه امسال بیشترین تعداد روزهای همراه با یکی...

مشارکت شرکت های دانش بنیان، خلاق، نوآور و بومی محلی در کاهش گرد و غبار، کنترل ماسه های روان، و استفاده صنعتی از مصالح ماسه های روان در استان سیستان و بلوچستان

در بازدید دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری