شوشتر

گردو غبار در شوشتر از ۱۰ برابرحد مجاز فراتر رفت

اهواز – ایرنا – مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت:میزان گرد و غبار در شوشتر به یک هزارو ۵۵۳ میکروگرم برمترمکعب افزایش...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری