قم

۴۰۰ هزار هکتار از مراتع استان قم در آستانه بیابان شدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزقم، مدیر کل منابع طبیعی استان در حاشیه بازدید اهالی رسانه از برخی کانون‌های گرد و غبار استان...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری