لرستان

پیش بینی وزش باد و گرد و غبار در لرستان و خوزستان

خرم آباد- ایرنا– مدیرکل هواشناسی لرستان گفت:وزش باد شدید و گرد غبار پدیده غالب بر هوای استان در روزهای پایانی هفته جاری...

بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان)

نویسندگان:شهاب عراقی نژاد،محمد انصاری قوجقار، جواد بذرافشان، عبدالحسین هورفر مجله تحقیقات آب و خاک ایران- بهمن ۱۳۹۸ چکیده در این پژوهش جهت...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری