مالچ رسی

کاهش مشکل گرد و غبار به کمک محققان اصفهانی- ساخت نوعی مالچ رسی

محققان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان موفق به ارائه نوآوری در ساخت نوعی مالچ رسی دوستدار محیط زیست شدند که ظرفیت بالایی برای...

نشست مشترک مسئولین ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با مدیران استانی سیستان و بلوچستان

نشست مشترکی با هدف بررسی برنامه ها و پروژه های توسعه فناوری ستاد در استان سیستان و بلوچستان و با حضور مدیران...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری