مالچ ریگی

مهار موفق ریزگردها در سمنان با روش‌های دوستدار طبیعت

سمنان- ایرنا- استان سمنان با اجرای طرح عملیات زیستی و مکانیکی مانند اجرای مالچ ریگی و تقویت پوشش گیاهی به خوبی توانسته...

استفاده از مالچ ریگی به جای نفتی در تثبیت شن‌های روان سمنان

رای اولین‌بار در کشور یک طرح به منظور تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از گرد و غبار با بهره‌گیری از نظریه پروفسور...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری