مالچ پلیمری

فناوری مالچ پلیمری Tiss M 1160

مالچ پلیمریTiss M 1160با پایه آب سازگار با محیط زیست برای کنترل کانون های بحرانی بیابانی، ماسه های روان و مهار ریزگردها،...

اولین رزین پلیمری تثبیت کننده خاک- زرگان مالچ

زرگان مالچ مایعی شیری رنگ بدون ذرات جامد با قابلیت پاشش بسیار خوب است. این مالچ پلیمری برخلاف مالچ های نفتی نیازی...

مالچ پلیمری F2SR-231

شرکت صنایع شیمیایی فارس به منظور حل معضلات ناشی از فرسایش بادی همچون طوفان‌های گرد و غبار، پس از سال‌ها پژوهش موفق...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری