مخاطرات طبیعی

برگزاری نشست کارشناسی مقابله با گردوغبار در حاشیه ششمین کمیته کاهش مخاطرات بلایا

برگزاری نشست کارشناسی مقابله با گردوغبار در حاشیه ششمین کمیته کاهش مخاطرات بلایا، ۲۶ و ۲۷ آگوست ۲۰۱۹، بانکوک، تایلند با حضور...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری