مقابله با ریزگرد

توسعه اشتغال بومی، نتیجه ی مقابله با گرد و غبار با روش‌های فناورانه

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به دنبال توسعه روشهای فناورانه مقابله با گرد و غبار در کشور...

اثرات تامین حقابه تالاب گاوخونی بر کانونهای گردوغبار اصفهان

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت:تامین رطوبت تالاب گاوخونی بر اساس خاصیت مویینگی می تواند تاثیر مهمی بر...

مالچ پاشی بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشور

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها از مالچ پاشی ۱۲ هزار و ۶۹۰ هکتار از اراضی بیابانی کشور برای تثبیت کانون‌های فرسایش...

تخصیص اعتبار برای اجرای طرح‌های مقابله با پدیده گرد و غبار از محل صندوق توسعه ملی

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: ۸۶ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های مقابله...

طرح مقابله با ریزگردها در ۱۱ هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان آغاز شد

رییس اداره امور بیابان اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: اجرای  این طرح‌ها شامل  نهالکاری، آبیاری سنواتی و مراقبتی نهال‌ها،...

مشکلات کاهش ۶۵ درصدی اعتبارات مقابله با گرد و غبار در سال ۹۸

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی خوزستان از کاهش ۶۵درصدی اعتبارات مقابله با ریزگردها در سال جاری نسبت به سال قبل خبر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری