ملارد

بیابان زدایی در ۲۷۵ هکتار از زمین های جنوب غرب پایتخت

تهران- ایرنا- معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام کرد: عملیات بیابان زدایی در ۲۷۵ هکتار از زمین...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری