منابع طبیعی

طرح مقابله با ریزگردها در ۱۱ هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان آغاز شد

رییس اداره امور بیابان اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: اجرای  این طرح‌ها شامل  نهالکاری، آبیاری سنواتی و مراقبتی نهال‌ها،...

مشکلات کاهش ۶۵ درصدی اعتبارات مقابله با گرد و غبار در سال ۹۸

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی خوزستان از کاهش ۶۵درصدی اعتبارات مقابله با ریزگردها در سال جاری نسبت به سال قبل خبر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری