میبد

قرار گرفتن طرح مالچ‌پاشی زیستی در دستور کار مسوولان میبد

یزد- ایرنا- به دنبال بررسی‌های کارشناسی اجرای آزمایشی طرح مالچ‌پاشی زیستی در میبد در دستور کار قرار گرفت. معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری