ورامین، بیابان زدایی

اجرای عملیات بیابان زدایی در ۲۵۸ هکتار از اراضی بیابانی ورامین

‌رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین از اجرای عملیات بیابان زدایی در ۲۵۸ هکتار از اراضی بیابانی این شهرستان خبر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری