پلی لاتیس

استفاده از پلی لاتيس براي مقابله با بيابان زایی و جلوگيري از گرد و غبار

معرفي پليمر پلي لاتيس شرايط طبيعي ايران به گونه‌اي است كه قسمت اعظم آن در زمره مناطق خشك و فراخشك قرارگرفته است....

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری