چین

پروژه برج تصفیه هوا- چین

پروژه هوای عاری از دود، یک پروژه طولانی مدت برای ایجاد هوای پاک است که در این پروژه Daan Roosegaarde به همراه...

فناوری های کنترل بیابان در صحرای کوبوکی (شرکت الیون چین)

اقدامات مهندسی “محصور کردن جنوب ، مسدود کردن شمال و برش میانی” محصور کردن در جنوب حاکی از آن است که حاشیه...

دانشمندان از دانشگاه Chongqing Jiaotong ، موفق به تبدیل شن به خاک با استفاده از نوعی فیبر گیاهی شدند

تبدیل بیابان به ابادی دیگر آرزویی دست نیافتی نیست. Yi Zhijian استاد دانشگاه Chongqing Jiaotong به همراه تیمش، نوعی چسب از فیبر...

دوره آموزشی مبارزه با بیابان زایی و تکنولوژی ارزیابی ایمنی زیست محیطی در آسیای میانه و آسیای غربی

Gansu,August 2019 دوره آموزشی مبارزه با بیابان زایی و تکنولوژی ارزیابی ایمنی زیست محیطی در آسیای میانه و آسیای غربی در شهر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری