کانون های بحرانی گرد و غبار

طرح تثبیت بیولوژیکی و مکانیکی ریزگردهای جنوب شرق اهواز با احداث نیروگاه خورشیدی

مجری طرح: شرکت فناور “آروند پرتو انرژی راهبردی” با مسئولیت محدود حوزه فعالیت شرکت :  فعالیت تحقیقاتی، مشاوره و اجرا در حوزه های مهندسی...

پخش آب در کانون‌های بحرانی برای تثبیت گرد و غبار

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گرد و خاک غیرمنتظره آمد. بهمن ماه سال ۹۵...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری