کرمان

هواشناسی: منشاء ریزگردهای کرمان از استان یزد است

مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه منشاء ریزگردها در استان کرمان از استان یزد است گفت: دلیل وجود ریزگردها از...

تهیه طرح توسعه و تجهیز ایستگاه‌های پایش وضعیت جوی در کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تهیه طرح توسعه و تجهیز ایستگاه‌های پایش وضعیت جوی استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری