کرونا

افزایش مبتلایان به کرونا در کرمانشاه ارتباطی با ذرات گرد و غبار هوا ندارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: برخلاف تصور برخی افزایش آمار مبتلایان به کرونا ارتباطی با ذرات ریزگرد موجود در...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری