کمیته ملی گرد و غبار

بیست و سومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار

بیست و سومین جلسه کمیته راهبردی گرد و غبار روز دوشنبه مورخ ۴/۹/۹۸ با حضور معاون محترم محیط زیست انسانی، معاون محترم...

بهبود وضع کانون‌های گردوغبار خوزستان نسبت به گذشته

به گزارش ایرنا، علی‌محمد طهماسبی‌بیرگانی عصر روز شنبه در نشست کارگروه استانی مقابله با گرد و غبار خوزستان بیان کرد: البته در برخی نقاط...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری