کنترل بیابان

گزارش نتایج کنفرانس گرد و غبار آسیای میانه

منطقه‌ای که از غرب صحرای آفریقا شروع شده و از طریق خاورمیانه و آسیای میانه تا بیابان گبی گسترده می‌شود، غالباً “کمربند...

کنترل بیابان با استفاده از نانو رس مایع

در این محصول نانو رس مایع از مخلوط طبیعی خاک رس و آب استفاده شده است که درست روی زمین خشک و...

فناوری های کنترل بیابان در صحرای کوبوکی (شرکت الیون چین)

اقدامات مهندسی “محصور کردن جنوب ، مسدود کردن شمال و برش میانی” محصور کردن در جنوب حاکی از آن است که حاشیه...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری